Home The Writer Counseling Life Motivation Islam

EKSPEKTASI AWAL SEBELUM MEMULAKAN INTERNSHIP KAUNSELING

PENULISAN REFLEKSI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN DI KELAS


REFLEKSI PERTAMA
TAJUK : EKSPEKTASI AWAL SEBELUM MEMULAKAN INTERNSHIP KAUNSELING   OLEH : NORFATIHA BT RUSDI

1. Apa yang anda faham tentang pembentangan rakan anda?
Melalui pembentangan yang dilakukan oleh rakan saya pada hari rabu yang lepas, secara keseluruhannya saya lebih memahami bahawa setiap individu akan mempunyai pelbagai jangkaan serta harapan sekiranya terdapat sesuatu tugasan atau kerja yang perlu dilaksanakan. Begitu juga dengan rakan saya ini, beliau akan memikirkan pelbagai perkara sebelum menghadapi situasi yang sebenar iaitu menjalani internship kaunseling di sekolah menengah.  Berdasarkan pembentangan ini juga, beliau menyatakan mengenai pembelajaran secara mengalami di persekitaran sebenar adalah sebahagian daripada cara pembelajaran yang diamalkan dalam sistem latihan profesion kaunselor di Malaysia.
Tajuk yang dibincangkan ini amat menarik untuk dikongsi kerana ia mengandungi elemen awal refleksi diri mengenai sekolah yang bakal dijejaki oleh seorang kaunselor pelatih. Pembentangan yang dilakukan oleh rakan saya membolehkan saya memahami bahawa internship yang dilalui oleh semua kaunselor pelatih amat penting bagi kaunselor pelatih sebelum berada di setting pekerjaan kelak. Seperti yang dinyatakan di atas, saya faham bahawa setiap individu termasuk saya sendiri akan mempunyai tanggapan, harapan atau jangkaan awal sebelum saya menjalani internship kaunseling. Rakan saya mengemukakan pengalaman beliau sebelum menjalani internship kaunseling, harapan beliau agar mendapat kesihatan yang baik agar dapat meneruskan latihan praktikum dengan baik di sekolah beliau. Namun, jangkaan yang diharapkan tidak seperti yang disangka, kerana beliau tidak sihat. Hasilnya, beliau merasakan adakah mampu meneruskan latihan internship sekiranya beliau tidak sihat? Bagi beliau menjadi satu kerugian besar sekiranya beliau meletakkan masalah kesihatan sebagai salah satu alasan untuk menangguhkan internship.
Harapan atau jangkaan yang diletakkan oleh seseorang individu kadangkala tidak seperti yang diharapkan. Ada kalanya jangkaan atau harapan yang positif akan berubah menjadi negatif, dan begitu juga sebaliknya. Di sini, penting bagi seseorang individu bersedia untuk apa jua kemungkinan yang bakal berlaku pada masa akan datang. Banyak aspek lain yang diambil kira oleh seseorang kaunselor pelatih contohnya pihak sekolah, guru-guru, kaunselor, pelajar sekolah serta staf sekolah berdasarkan tajuk ini. Ekspektasi yang dinyatakan sama ada positif dan negatif. Kaunselor pelatih akan meletakkan satu pemikiran bagaimana untuk berinteraksi dengan pihak sekolah, cara berkomunikasi dengan pihak sekolah dan penerimaan sekolah terhadap bidang kaunseling.

2. Apa kaitannya dengan profesion anda sebagai kaunselor?
Berdasarkan pembentangan ini, saya dapat rumuskan ia amat berkait rapat dengan realiti seorang kaunselor di mana seorang kaunselor perlu bersedia menghadapi apa jua perkara yang akan berlaku pada masa hadapan. Saya perlu bersedia menghadapi semua kemungkinan sebelum menjadi seorang kaunselor sekolah. Walaupun saya hanya pernah menjadi seorang kaunselor pelatih di SMK Sungai Bayor, Selama, di sinilah saya menimba pelbagai ilmu dan pengalaman yang amat berharga untuk menjadi bekalan kepada saya pada masa akan datang apabila menjadi seorang kaunselor sekolah. Masanya akan tiba apabila saya bakal diberi penempatan (posting) setelah menamatkan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Berdasarkan tajuk ini, ekspektasi yang dinyatakan melibatkan pemikiran, emosi serta perasaan individu terhadap sesuatu perkara yang belum dihadapi oleh individu.
Sebelum saya menjejakkan kaki ke sekolah SMK Sungai Bayor, terlalu banyak perkara yang bermain dalam fikiran saya. Perkara penting adalah penerimaan pihak sekolah terhadap saya dan rakan serta bagaimana layanan yang akan diberikan kepada kami apabila kami ke sana nanti. Saya juga ada terfikir bagaimana sikap atau layanan kaunselor pembimbing terhadap saya dan rakan saya. Adakah beliau akan membantu saya dan rakan saya dalam bidang tugas sebagai kaunselor? Bagaimana saya dan rakan ingin membina hubungan dengan beliau? Sebelum saya menjalani internship kaunseling, saya ada bertanyakan beberapa soalan yang penting kepada senior kaunseling. Banyak pesanan beliau kepada kami supaya kami mengenali setiap seorang staf sekolah dari orang ‘office’ sehinggakan mak cik ‘cleaner’. Teguran senior saya bukan sekadar untuk kepentingan kami sebagai kaunselor pelatih semata-mata, tetapi hubungan yang dibina antara kami dengan staf sekolah akan memberi kesan positif kepada kami sendiri.
Internship kaunseling ini adalah pertama kali dalam hidup saya, kerana sebelum ini saya adalah pelajar namun apabila saya perlu menjalani latihan internship kaunseling, saya terasa yang perlu menjalankan tanggungjawab yang betul-betul besar dalam hidup saya. Walaupun sekadar bergelar kaunselor pelatih namun tanggungjawab yang perlu saya jalankan ibarat seorang kaunselor sebenar.
Saya hanya ingat kata-kata seorang guru saya ketika saya masih belajar di tingkatan 4 dahulu, beliau pernah berkata kepada saya bahawa kita perlu tempuhi juga apa pun rintangan atau halangan. Sekiranya kita tidak mencuba, kita tidak akan dapat merasai pahit atau manisnya perkara itu. Di sini saya dapat satu ilmu dan kesedaran di mana saya perlu tempuh cabaran ini sebagai bekal ilmu kepada saya agar saya dapat pengalaman sebagai seorang kaunselor pelatih.
Semasa menjalani internship kaunseling, rentasan penyeliaan oleh pensyarah penyelia dan kaunselor pembimbing wajib dijalankan. Tujuannya  adalah untuk mengesahkan saya sebagai kaunselor pelatih layak  diberi gred cemerlang atau tidak.  Semasa penyeliaan, pensyarah penyelia akan hadir pada suatu hari tertentu untuk menyelia sesi kaunseling individu dan kelompok lalu mengesahkan cemerlang atau tidak. Di sinilah saya perlu bersedia dari aspek mental dan fizikal untuk menjalankan sesi kaunseling individu dan kelompok di hadapan pensyarah penyelia. Pada pandangan saya sendiri, seorang kaunselor pelatih dianggap bertuah jika pensyarah penyelia memberitahu bila  penyeliaan  akan dibuat. Ini memberi  peluang kepada saya bersedia lebih awal dari segi material, mental, psikologi  dan fizikal. Keadaan berlaku sebaliknya kepada saya kerana pensyarah penyelia main terjah sahaja, maka saya harus berada dalam keadaan bersedia sepanjang masa. Hal ini kerana pensyarah  penyelia  akan muncul bila-bila sahaja dalam tempoh praktikum tersebut.
                                                                                             
3. Bagaimana pembentangan rakan anda penting berdasarkan dunia kaunseling?
Sepanjang lapan semester saya mempelajari ilmu kaunseling, saya mendapati pembentangan rakan saya ini meningkatkan lagi pengetahuan sedia ada saya mengenai kaunseling. Kaunseling merupakan satu ilmu yang amat luas walaupun ia merupakan satu bidang yang sudah lama diterokai oleh tokoh-tokoh terkenal. Kaunseling juga amat kompleks untuk dihuraikan dalam satu ayat atau perkataan secara ringkas. Bagi menjalankan tugas dalam bidang ini, ia memerlukan seseorang yang pakar dalam bidang ini. Di dalam kehidupan seharian kita, kita memerlukan orang untuk menolong kita menyelesaikan kesukaran yang dihadapi atau mencapai matlamat hidup. Jarang sekali kita menghadapi sesuatu permasalahan secara bersendirian. Terdapat ramai individu yang menolong individu lain secara langsung dan secara tidak langsung.
Pada pendapat saya , pembentangan ini penting dalam memberi gambaran awal seseorang kaunselor pelatih terhadap sekolah yang bakal dijadikan tempat untuk membuat latihan sebagai seorang kaunselor.Hal ini kerana , dengan gambaran awal tersebut kaunselor pelatih akan bersiap sedia menyediakan diri dengan dugaan yang akan ditempuhi apabila berada di dalam setting sekolah. Secara tidak langsung persiapan kaunselor itu lebih efisien dan kaedah-kaedah intervensi yang berkesan juga telah diperkemaskan untuk berhadapan dengan seribu satu ragam manusia. Rentetan itu , dengan adanya ekspektasi awal, saya akan lebih bersedia dan tidak melakukan kesilapan untuk kali kedua.
Fungsi menolong di dalam kaunseling menawarkan banyak cabaran, ganjaran dan peluang kepada sesiapa yang berminat menolong sesama manusia. Pemahaman saya mengenai maksud menolong adalah menyediakan keadaan kepada individu memenuhi keperluan mereka seperti keselamatan, kasih sayang dan penghormatan, penghargaan kendiri, membuat keputusan dan perkembangan kesempurnaan kendiri. Bagi saya, orang yang menolong perlulah mudah didekati dan stabil dari segi psikoginya. Justeru itu, kualiti yang ada pada seorang kaunselor sangatlah diperlukan untuk ia menjadi penolong di dalam perhubungan menolong. Bagi saya sebagai seorang kaunselor mestilah dibekalkan dengan kekuatan fizikal dan mental di mana dapat menghadapi apa jua rintangan yang datang.
Di sini, saya amat menekankan kepada persediaan awal seorang kaunselor apabila menghadapi apa jua kemungkinan yang akan berlaku dalam profesion sebagai seorang kaunselor. Saya sebagai kaunselor perlu kuat untuk anak-anak pelajar yang ada di hadapan saya. Yang pastinya sebagai seorang kaunselor adalah mengatur gerak yang sesuai dalam bidang tugasnya. Hal ini penting kerana kaunselor sekolah bakal menghadapi banyak persimpangan dalam melaksanakan tugasnya.
Apa yang saya lakukan semasa menjalani latihan praktikum adalah sebahagian persediaan untuk bergelar sebagai seorang kaunselor. Persekitaran di luar memerlukan saya supaya lebih bersedia terutamanya apabila berhadapan dengan masyarakat pelbagai peringkat.

4. Apa isu dan masalah yang wujud dalam pembentangan tersebut?
Menurut pemahaman saya, terdapat beberapa masalah dan isu yang timbul dalam tajuk ini. Antaranya ialah kerisauan yang ada dalam diri rakan saya untuk membina rapport dengan warga sekolah. Apa yang difikirkan oleh beliau terlalu negatif sehinggakan tiada unsur positif dalam harapannya terhadap internship kaunseling. Isu ini biasa dibangkitkan oleh semua kaunselor di mana kebanyakan guru dan pihak sekolah beranggapan bahawa kaunselor tidak menjalankan tugas dan sering berada di bilik kaunseling.
Selain itu, beliau membangkitkan satu isu di mana beliau terfikir mengenai pelajar di sekolah terbabit. Tambahan pula, sekolah di pinggir bandar yang dimanipulasi oleh kaum India. Tanggapan negatif menguasai diri beliau dengan mendiskriminasi golongan pelajar luar bandar yang penuh dengan masalah disiplin.

5. Bagaimana anda ingin mengatasi masalah-masalah itu?
Dalam menangani isu serta masalah yang timbul ini, saya berharap agar semua bakal kaunselor perlu memahami bahawa kita semua merupakan golongan yang terpilih menceburi bidang kaunseling di mana kita semua bertuah mempelajari bidang ini. Profesion perhubungan menolong ini amat istimewa berbanding bidang-bidang lain. Seharusnya kita sebagai kaunselor atau guru bimbingan dan kaunseling perlu menanam sifat-sifat positif supaya hati, pemikiran, perasaan serta emosi kita menjadi stabil dan ciri-ciri inilah perlu ada dalam diri seorang kaunselor.
Sebagai seorang kaunselor juga, kita perlu ingat bahawa penerimaan tanpa syarat itu penting sebagai asas tanggungjawab kaunselor terhadap klien. Seseorang kaunselor tidak boleh menilai seorang klien. Itu pentingnya pengetahuan pelbagai budaya dalam diri seorang kaunselor. Kaunselor hendaklah memahami dan menghormati latar belakang klien.
            Bagi mengatasi masalah ini, seharusnya kaunselor pelatih perlu tetapkan di dalam mindanya bahawa tidak semua sekolah dapat menerima kehadiran kaunselor dan menerima sekolah tersebut seadanya tanpa harapan yang tinggi terhadap sekolah tersebut.

6. Apa ilmu-ilmu baru yang anda peroleh?
Daripada tajuk yang dikemukakan oleh rakan saya ini, ia memberi peluang kepada saya mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara reflektif dalam situasi sebenar di sekolah. Justeru itu, dalam tempoh praktikum selama 5 bulan, beberapa perkara yang saya harapkan di perolehi melalui latihan praktikum ini iaitu saya dapat memenuhi keperluan syarat bergraduan yang telah ditetapkan dan pelajar wajib lulus latihan praktikum sebelum menempuhi proses penempatan nanti. Sepanjang tempoh 5 bulan ini, saya perlu melaksanakan sebaik mungkin latihan praktikum ini dengan memenuhi segala perkara yang perlu dilakukan dan mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak UPSI.
Saya dapat merasai pengalaman sebagai seorang kaunselor dan dapat mengaplikasikan bidang tugas kaunselor sebelum dilantik menjadi guru nanti. Semasa menjalani latihan praktikum, saya mendapat pendedahan sebenar menjadi guru kerana saya berada di UBK sekolah dan menjalankan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.
Saya juga berharap dapat mengaplikasikan antara teori dan amali bagi melaksanakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang dipelajari di UPSI untuk diaplikasikan di sekolah bersama pelajar. Ini kerana di UPSI saya hanya mempelajari teori dan kaedah pengendalian sesi kaunseling sahaja dan lebih kepada pembelajaran dan tidak dipraktikkan seperti apa yang dipelajari. Ketika menjalani latihan praktikum, saya boleh menggunakan segala apa yang telah saya pelajari dengan merasai situasi sebenar bersama pelajar di sekolah nanti.
Saya juga berharap dapat mempelajari perkara baru khususnya dalam bidang kaunseling dalam situasi sebenar. Di sekolah, saya perlu mempraktikkan banyak perkara dalam perkhidmatan kaunseling antaranya ialah kaunseling individu, kelompok, bimbingan individu serta bimbingan kelompok, pengendalian aktiviti program dan lain-lain bidang tugas kaunselor. Dalam perkara ini ia memerlukan cara pengendalian yang pelbagai mengikut prosedur yang ditetapkan di samping kreativiti kaunselor pelatih asalkan ia tidak lari dari objektif sebenar perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Justeru itu, saya dapat berhadapan dengan pelajar yang sebenar dan mendapat tunjuk ajar kaunselor pembimbing membolehkan saya merasai pengalaman baru dan dapat memperbaiki kelemahan yang timbul sebelum ini.
Selain itu, beberapa perkara yang diperolehi ialah sebagai persediaan awal menghadapi tugas sebagai seorang kaunselor di sekolah menengah seperti populasi di sekolah, perkembangan sedia ada kaunseling di sekolah berkenaan, masalah-masalah yang terdapat di sekolah, apakah peranan yang boleh dimainkan sebagai seorang kaunselor dan kesan kehadirannya sebagai kaunselor di sekolah tersebut.

7. Bagaimana anda dapat menintegrasikan ilmu yang dibentangkan oleh rakan anda? Berikan hujah anda berdasarkan fakta keilmuan.
Saya berharap dapat menguasai kemahiran pemudahcara iaitu saya dapat berinteraksi dengan semua pihak sekolah iaitu pihak pentadbir, staf-staf sokongan, guru-guru serta pelajar-pelajar sebelum saya merasai alam sebenar sebagai seorang kaunselor sekolah. Pendedahan awal ini mempunyai kepentingan kepada saya kerana dapat memberi pengalaman berinteraksi dengan kesemua pihak tersebut. Pendedahan awal ini membantu saya untuk berinteraksi dengan pihak tersebut pada masa akan datang. Terima Kasih Kerana Sudi Membaca,Sila Berikan Komen Serta LIKE (:

Comments
0 Comments

No comments:

Post a Comment

 
Template Edited By H Nurani's Sketch ♥ All Rights Reserved © 18 Sept 2013