Home The Writer Counseling Life Motivation Islam

ADAKAH ANDA MELIHAT KAUNSELOR ANDA MENJALANKAN TUGAS SEBAGAI KAUNSELOR?

PENULISAN REFLEKSI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN DI KELAS


REFLEKSI KELIMA
ADAKAH ANDA MELIHAT KAUNSELOR ANDA MENJALANKAN TUGAS SEBAGAI KAUNSELOR
OLEH: HAFIZAH BINTI ABU BAKAR


1. Fahaman tentang pembentangan

Peranan yang boleh dimainkan sebagai seorang kaunselor mestilah berdasarkan pengetahuan bimbingan dan kaunseling yang tepat supaya tugasnya mampu menangani masalah di sekolah dan berjaya menghidupkan fungsi sebenar bimbingan dan kaunseling di sekolah. Berdasarkan pengalaman yang saya perolehi semasa menjalani internship kaunseling pada semester lalu di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Bayor, Selama, Perak, saya mendapati kaunselor sekolah memainkan peranan yang penting dalam proses pendidikan yang terancang dan berterusan. Kaunselor berperanan sebagai fasilitator kepada klien dalam menangani isu dan masalah yang dihadapi dengan menghormati martabat diri, nilai dan keupayaannya.

Guru bimbingan dan kaunseling atau kaunselor di sekolah hendaklah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab, objektif dan jujur selaras dengan profesion kaunseling. Terdapat tujuh bidang tugas kaunselor di sekolah iaitu akademik, kerjaya, psikososial dan kesejahteraan mental, keibubapaan, pembangunan diri, pendidikan pencegahan dadah serta pengurusan dan pentadbiran.

Melalui persoalan yang dikemukakan ini, saya mendapati kaunselor sekolah saya secara keseluruhannya menjalankan tugas sebagai kaunselor sekolah. Dalam erti kata lain, beliau sentiasa berusaha menilai dan meningkatkan pengetahuan, kecekapan dan kemahiran dalam bidang profesionnya walaupun seringkali terdapat halangan dalam usahanya. Perkara yang paling ketara pernah saya lihat ialah tugas pentadbiran sekolah yang terlalu banyak perlu beliau lakukan selain tugas sebagai kaunselor. Peranan kaunselor ibarat ‘super hero’ bagi kebanyakan tugas yang tidak mampu dilakukan oleh guru biasa. Nyatakan saja apa yang perlu dilakukan, dari menyediakan kertas kerja, mengurus pelajar, membawa dan menyusun alatan, pengisian program dan lain-lain tugas.
Melalui pembentangan saya ini, saya mengemukakan serta menerangkan mengenai 7 bidang tugas guru bimbingan dan kaunseling di sekolah dengan terperinci serta berkongsi pengalaman saya di sekolah. Dalam skop bidang akademik, kaunselor sekolah saya menjalankan tugas dengan menggunakan kaedah bimbingan kelompok, bimbingan individu, mengadakan bengkel, kelab pembimbing rakan sebaya, lawatan, ceramah, pameran dan sebagainya.

Dari pemerhatian saya, beliau begitu komited dalam menjalankan bimbingan kelompok dalam setiap kelas ketika waktu relief kelas. Jadual pengurusan waktu disediakan dan diedarkan kepada setiap murid untuk diisi, dan beliau akan membimbing murid. Beliau berjaya merancang, menyediakan dan menguruskan apa jua perkara berkaitan dengan bidang akademik. Selain itu, lawatan turut diadakan sekiranya terdapat program yang dijalankan di luar sekolah. Misalnya, program lawatan ke Karnival Jom Masuk U yang diadakan di Seberang Jaya, Pulau Pinang baru-baru ini. Beliau tekun dalam menyiapkan kertas kerja untuk mengadakan lawatan ini yang dibuka penyertaannya kepada pelajar tingkatan empat dan lima. Hampir semua perancangan merangkumi perancangan kertas kerja, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan murid kepada peluang pengajian dan kerjaya. Pada awal kedatangan saya ke sekolah untuk menjalani internship kaunseling, saya agak terkejut dengan kerja-kerja yang dijalankan oleh beliau. Saya merasakan saya tidak mampu menjalankan tugas sebagai seorang kaunselor ini.
2. Perkaitan dengan profesion saya sebagai kaunselor

Pengalaman sebagai seorang kaunselor pelatih di sekolah benar-benar mengajar saya mengenai peranan kaunselor yang perlu dijalankan oleh kaunselor sekolah. Kadang-kadang saya berasa agak letih dengan tugas-tugas yang diberikan sepanjang saya menjalani latihan praktikum. Semakin hari semakin berlambak,  namun saya tetap tidak mengalah dan berusaha untuk menjayakan tugas-tugas yang diberikan kepada saya. Sebagai kaunselor pelatih, saya perlu menjalani internship selama 16 minggu dan perlu bertugas di sekolah selama sekurang-kurangnya 560 jam bersemuka. Jumlah ini termasuklah perkhidmatan sesi kaunseling individu, kelompok, sesi bimbingan individu, kelompok, program serta masa untuk pengurusan dan pentadbiran.

Seperti kaunselor tetap juga, saya perlu menjalankan tugas sebagai seorang kaunselor berdasarkan 7 bidang tugas guru bimbingan dan kaunseling sekolah menengah. Dalam bidang akademik, saya banyak menjalankan sesi kaunseling individu/kelompok dan bimbingan individu/kelompok. Saya menggunakan pendekatan mengedarkan brochure serta pamplet mengenai perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kepada setiap kelas. Dengan demikian, murid-murid dapat mengenali kami serta perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Bukan itu sahaja, saya kerap kali mengadakan bimbingan individu kepada pelajar yang datang berjumpa saya secara sukarela dan kebiasaannya mereka menghadapi masalah dalam akademik.

Kebiasaannya, pada awal pagi di sekolah, senarai nama guru-guru akan disenaraikan untuk relief kelas sekiranya terdapat guru yang tidak hadir dan ada urusan kerja di luar. Setiap pagi juga lah saya akan menjenguk di tingkat bawah berhampiran bilik guru untuk melihat jadual relief saya. Waktu yang diperuntukkan untuk saya menggantikan kelas kebiasaannya satu masa dan kadang-kadang dua masa. Walaupun sering mendapat kelas hujung, namun saya tetap menjalankan sesi bimbingan kelompok dengan menggunakan modul-modul kaunseling yang sesuai dengan tahap kematangan pelajar. Walau bagaimanapun, ia amat sukar bagi saya mengendalikan pelajar kelas akhir kerana terdapat halangan dari segi pemahaman mereka. Kadang-kadang mereka juga sukar dikawal kerana sikap mereka yang suka membuat bising di dalam kelas. Ia merupakan satu cabaran terbesar dalam hidup saya apabila pelajar-pelajar kurang menghormati saya sebagai guru pelatih.

Dalam aspek aktiviti dan pengurusan program, saya dibimbing dengan baik oleh kaunselor pembimbing saya. Program pertama yang dijalankan oleh saya adalah kursus kepimpinan jati diri pengawas. Di sinilah juga saya merasai pengalaman menjalankan program hasil usaha saya sendiri, semua jawatan saya pikul. Seterusnya, saya juga banyak membantu melaksanakan program yang dianjurkan oleh kaunselor sekolah saya. Bukan hanya melaksanakan program-program terbabit, namun saya juga turut menjayakan program-program ini. Saya diamanahkan menjadi penceramah bagi slot pelan tindakan bagi program untuk pelajar kelas KAA. Saya merasakan ia agak sukar kerana saya perlu memberi satu kemahiran yang baru kepada pelajar. Selain itu, saya juga menjadi penceramah bagi program untuk pelajar kelas sastera tingkatan 5. Saya menggunakan modul subconscience dan merupakan pengalaman pertama saya mengendalikan modul sehebat ini.


3. Kepentingan pembentangan berdasarkan dunia kaunseling

Kaunselor sekolah berperanan besar dalam agenda pendidikan negara. Kaunselor sekolah dilihat sebagai salah satu agen utama dalam melahirkan pelajar-pelajar yang seimbang dan harmonis seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Negara. Perlantikan kaunselor sepenuh masa oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sudah cukup membuktikan bahawa peranan kaunselor sekolah tidak boleh dipandang ringan sekiranya negara ingin menjadikan Wawasan 2020 suatu realiti. Lantaran itu, tahap profesionalisme kaunselor sekolah perlu dititikberatkan memandangkan kaunselor sekolah perlu bergerak seiring dengan kemajuan pendidikan dalam arus perkembangan teknologi canggih, perubahan pesat sosio ekonomi dan pelbagai lagi. Kesemua ini menuntut kaunselor sekolah supaya sentiasa memantapkan diri supaya tidak ketinggalan dalam dunia pendidikan. Dalam usaha melahirkan kaunselor yang profesional dan mahir, beberapa perkara perlu diambil kira. Antara ialah latihan kaunseling yang mantap, sahsiah dan peribadi kaunselor yang unggul.

Setiap kaunselor perlu mengetahui tugas dan peranannya, malah bukan sahaja perlu mengetahui tetapi perlu menjalankan dengan sebaik mungkin tugas yang diamanahkan. Walaupun ia bukan mata pelajaran yang diajar di dalam kelas seperti Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan lain-lain, namun bimbingan dan kaunseling merupakan salah satu proses pendidikan yang dirancang dan berterusan untuk setiap penuntut. Setiap penuntut terutamanya pelajar mempunyai peluang bagi mendapat pertolongan tanpa mengira latar belakangnya.

Walaupun saya tidak dapat mengajar mata pelajaran seperti apa yang saya cita-citakan sejak kecil lagi, namun saya bangga dapat menjadi seorang guru bimbingan dan kaunseling yang bakal mendidik anak-anak murid saya apabila mereka memerlukan pertolongan bagi perkembangan potensi dan kebolehan mereka.


4. Apa isu dan masalah yang wujud dalam pembentangan tersebut?

Masalah utama yang timbul berdasarkan tajuk yang dibentangkan oleh saya ini adalah mengenai tugas dan peranan kaunselor itu sendiri. Ia merujuk bagaimana seorang kaunselor mengendalikan tugasnya sekiranya di luar kepakarannya. Tidak semestinya apabila bergelar seorang kaunselor semuanya kaunselor itu benar-benar pakar dalam kesemua 7 bidang tugas kaunselor di sekolah. Even di universiti sekalipun, terdapat pensyarah yang pakar dalam pengukuran dan pengujian dalam kaunseling, ada juga yang pakar dalam teori kaunseling, selain itu ada yang pakar dalam kaunseling keibubapaan dan lain-lain.

Pada masa sekarang,  apa yang saya dengar, sesetengah pentadbir sekolah tidak menggalakkan kaunselor menjemput pihak luar memberi ceramah motivasi, kemahiran belajar dan sebagainya. Alasan mereka ialah di sekolah dah ada pakar buat apa jemput orang luar? Ya, memang benar, tapi harus diingat dua perkara. Pertama, bukan semua kaunselor mempunyai semua kepakaran dalam setiap 7 bidang kerja kaunselor iaitu akademik, kerjaya, keibubapaan, masalah pelajar dan psikososial. Ini belum lagi termasuk 25 senarai tugas termasuk Sekolah Selamat dan Jati Diri! Ada kaunselor yang mempunyai kebolehan dalam aspek kemahiran belajar seperti saya misalnya tetapi agak lemah dalam aspek lain; misalnya dalam konteks kaunseling stress dan pelajaran kemahiran berfikir kritis dan kreatif.

Ada kaunselor yang boleh membimbing dalam soal kerjaya tetapi kurang kepakaran dalam konsultasi keluarga dan mentor mentee. Jadi khidmat luar itu diperlukan juga. Jika kaunselor tidak dibenarkan menjemput pihak luar, bagaimanakah pula dengan Ketua Bidang atau Ketua Panitia yang boleh menjemput guru luar menyampaikan ceramah teknik menjawab? Aspek kedua pula ialah pelajar di sekolah lebih tertarik dengan 'bomoh luar.' Biarpun di sekolah itu misalnya, kaunselor (begitu juga guru pemeriksa kertas) tetapi mereka ada kala bosan dengan pendekatan yang sama. Jadi harus juga kita menjemput pihak luar bagi memenuhi aspirasi pelajar. Inilah sedikit sebanyak refleksi sepanjang saya menjalani latihan praktikum. Sebagai contoh, satu program motivasi kecemerlangan untuk pelajar PMR dan SPM, “Selangkah ke Puncak Jaya” diadakan di sekolah praktikum saya. Ketua kaunselor sekolah telah menjemput seorang penceramah luar. Di sinilah saya dapat lihat bahawa tarikan yang dibawa oleh beliau dalam menarik perhatian pelajar mendengar ceramah yang disampaikan berbanding dengan kaunselor sekolah sendiri. Pelajar-pelajar mungkin bosan dengan pendekatan yang sama yang digunakan oleh kaunselor sekolah mereka sendiri. Sebab itulah, penceramah luar yang datang memberi penangan yang berkesan kepada pelajar.

Isu serta masalah yang saya sendiri alami adalah dari pengamatan saya sepanjang menjalani praktikum, orang lain terutamanya guru-guru yang mengajar fikir menjadi kaunselor ini adalah satu tugas yang mudah. Oleh kerana bilik guru berada di ground floor, jadi mereka jarang naik ke tingkat tiga di mana disitulah terletaknya bilik kaunseling. Mereka jarang melihat kaunselor, dan kemungkinan mereka fikir kaunselor hanya berada di bilik kaunseling sekadar berpeluk tubuh dan tidak menjalankan tugas dengan baik. Sebenarnya persepsi begini salah. Sebab kaunseling bukan macam mereka fikirkan. Memang tidak dinafikan tugas kaunselor ni mudah, tetapi itu dari segi luaran semata-mata. Dari segi dalaman, ianya nampak sukar. Berhadapan dengan pelbagai masalah yang diajukan oleh pelajar sudah cukup membuatkan saya sukar tidur malam. Kalau tidur pun, tidur dengan tidak tenteram.
Tugas sebagai seorang kaunselor sememangnya banyak cabaran. Kita akan berhadapan dengan berbagai-bagai jenis masalah yang akan dirujuk kepada kita. Itu baru masalah belum lagi cerita soal pelajar yang ingin mendapatkan bimbingan kerjaya atau bimbingan untuk melanjutkan pelajaran ke IPT kerana ia memerlukan saya mengetahui fakta mengenai peluang-peluang kerjaya serta syarat-syarat kelayakan untuk masuk ke IPT. Itu belum ditambah lagi dengan karenah pelajar-pelajar yang tidak bagi kerjasama ketika sesi kaunseling terutamanya sesi kaunseling kelompok. Bagi kebanyakan pelajar yang sukar bagi kerjasama juga perlu memerlukan teknik dan strategi yang berkesan bagi membuatkan mereka bagi kerjasama ketika sesi dijalankan.


5. Bagaimana anda ingin mengatasi masalah-masalah itu?

Mengenai tugas serta peranan di luar bidang kepakaran kaunselor sememangnya merupakan salah satu isu yang masih boleh diatasi dan masih belum dibangkitkan sebagai salah satu masalah yang besar. Hal ini kerana kebiasaannya kaunselor yang hebat sekalipun akan menjemput kaunselor luar untuk mengadakan program bersama di sekolah.

Masalah kedua ialah mengenai sebahagiaan warga sekolah terutamanya guru-guru menganggap kaunselor tidak menjalankan tugas dan peranan sebagai kaunselor. Bagi mengatasi masalah ini, pihak-pihak yang berwajib perlulah bekerjasama memantapkan lagi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Sesuatu perkara berlaku nampak sekadar di luaran namun di dalamnya sesiapa pun tidak akan tahu dan sesuatu perkara yang berlaku mesti ada punca yang bermula dari pucuk pangkalnya. Mungkin perkara ini berlaku kerana perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah tidak mendapat sokongan serta peruntukan daripada pihak sekolah, ia seterusnya menyebabkan kaunselor itu sendiri tidak berperanan sebagai seorang kaunselor.

Antara cadangan serta bagaimana ingin mengatasi masalah-masalah yang timbul ini ialah pihak pentadbir iaitu pengetua sekolah. Kebanyakan pengetua amat mengharapkan JPN akan menghantar guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa pada masa yang terdekat agar UBK dapat berfungsi seperti yang diharapkan supaya dapat menangani masalah-masalah disiplin pelajar. Ramai dalam kalangan pengetua mendapati kaunselor telah menjalankan tugas-tugas mereka walaupun masih banyak lagi yang boleh dipertingkatkan. Bagi pendapat saya sendiri, saya menyeru agar semua pengetua di sekolah di Malaysia ini menekankan supaya memberikan pendedahan kepada semua guru mengenai perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah terutama sekali mengenai fungsi dan matlamatnya. Melalui tindakan ini diharapkan semua pihak boleh melihat fungsi dan peranan kaunselor di sekolah.

Daripada penerangan di atas, saya menerangkan mengenai pengetua dan guru-guru. Walau bagaimanapun, kaunselor itu sendiri juga perlu melaksanakan tindakan supaya masalah ini dapat diatasi. Kaunselor perlulah mengadakan hubungan yang lebih erat dengan ibu bapa atau penjaga pelajar dengan tujuan untuk bekerjasama dan berbincang mengenai perkembangan dan kemajuan para pelajar. Selain itu, kaunselor menerangkan mengenai program bimbingan sekolah kepada ibu bapa dan penjaga serta membiasakan mereka dengan khidmat bimbingan yang disediakan. Bertitik tolak di sinilah, kaunselor boleh melibatkan ibu bapa dan penjaga dengan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh kakitangan UBK sekolah.

Di samping itu, kaunselor boleh juga bekerjasama dengan semua ahli kakitangan akademik sekolah dengan menyediakan maklumat tertentu untuk penerangan dan rujukan seperti mengadakan perbincangan yang boleh membantu guru-guru supaya lebih memahami lagi sikap dan sifat-sifat individu para pelajar.


6. Apa ilmu-ilmu baru yang anda peroleh?

Saya dapat merasai pengalaman sebagai seorang kaunselor dan dapat mengaplikasikan bidang tugas kaunselor sebelum dilantik menjadi guru nanti. Semasa menjalani latihan praktikum, saya mendapat pendedahan sebenar menjadi guru kerana saya berada di UBK sekolah dan menjalankan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

Saya juga berharap dapat mengaplikasikan antara teori dan amali bagi melaksanakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang dipelajari di UPSI untuk diaplikasikan di sekolah bersama pelajar. Ini kerana di UPSI saya hanya mempelajari teori dan kaedah pengendalian sesi kaunseling sahaja dan lebih kepada pembelajaran dan tidak dipraktikkan seperti apa yang dipelajari. Ketika menjalani latihan praktikum, saya menggunakan segala apa yang telah saya pelajari dengan merasai situasi sebenar bersama pelajar di sekolah nanti.
Saya juga berharap dapat mempelajari perkara baru khususnya dalam bidang kaunseling dalam situasi sebenar. Di sekolah, saya perlu mempraktikkan banyak perkara dalam perkhidmatan kaunseling antaranya ialah kaunseling individu, kelompok, bimbingan individu serta bimbingan kelompok, pengendalian aktiviti program dan lain-lain bidang tugas kaunselor. Dalam perkara ini ia memerlukan cara pengendalian yang pelbagai mengikut prosedur yang ditetapkan di samping kreativiti kaunselor pelatih asalkan ia tidak lari dari objektif sebenar perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Justeru itu, saya dapat berhadapan dengan pelajar yang sebenar dan mendapat tunjuk ajar kaunselor pembimbing membolehkan saya merasai pengalaman baru dan dapat memperbaiki kelemahan yang timbul sebelum ini.


7. Bagaimana anda dapat menintegrasikan ilmu yang dibentangkan oleh rakan anda? Berikan hujah anda berdasarkan fakta keilmuan.

Melalui pembentangan saya ini, saya dapat menggabung jalinkan ilmu-ilmu baru yang diperoleh. Tanggungjawab kaunselor amat penting bukan sahaja di sekolah malah di semua institusi pendidikan. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah amat penting dewasa ini dalam era negara kita mengalami banyak perubahan dalam masyarakat. Hasil dari perkembangan, kemajuan dan pembangunan tersebut telah meninggalkan kesan sosio-psikologi yang pelbagai dan kompleks. Dewasa ini, kita sering dikejutkan dengan banyak masalah disiplin yang melanda pelajar sekolah. Masalah sosial seperti lepak, bohsia, seks di luar perkahwinan, HIV/ AIDS merupakan masalah yang semakin berleluasa berlaku dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah. Perkhidmatan kaunseling sekolah diwujudkan dalam usaha manusia mencari jalan keluar agar individu menemui kesejahteraan dan celik akal.

Kaunselor sekolah mempunyai tanggungjawab yang berat kerana mereka diperlukan untuk membantu menangani pelbagai masalah yang dihadapi oleh pelajar seperti mengadakan program pembimbing rakan sebaya, pendidikan dan pencegahan dadah (Utusan Malaysia, 2000, Mac 30). Keperluan kaunselor sekolah dalam usaha membantu pelajar mencapai celik akal dan kesejahteraan hidup diakui. Utusan Malaysia, 200, April 21 menjelaskan bahawa semua sekolah menengah di seluruh negara akan mempunyai seorang guru kaunseling yang akan berkhidmat sepenuh masa. Langkah ini adalah untuk memastikan pelajar-pelajar menerima bimbingan yang lebih berkesan. Kaunseling dilihat menjadi semakin penting untuk membimbing masyarakat yang betul memandangkan rakyat terdedah kepada pelbagai isu dan masalah sosial.

Perlantikan kaunselor sepenuh masa adalah wajar dilakukan kerana ia merupakan satu usaha murni Kementerian Pendidikan Malaysia dalam mewujudkan pelajar yang seimbang, berjiwa besar dan waja, berwawasan dan berketrampilan. Kaunselor mempunyai peranan yang telah ditetapkan. Kaunselor diperuntukkan tugas dan terdapat tujuh bidang tugas yang perlu dijalankan iaitu akademik, kerjaya, psikososial dan kesejahteraan mental, keibubapaan, pembangunan diri, pendidikan pencegahan dadah/rokok serta pengurusan dan pentadbiran. Kaunselor sekolah juga perlu melaksanakan kaunseling individu dan kelompok, merancang program-program motivasi, kemahiran belajar, kemahiran mengurus diri, bengkel, seminar, lawatan kerjaya, PRS, kaunseling keibubapaan dan lain-lain aktiviti yang difikirkan sesuai dengan budaya dan kehendak masyarakat sekolah masing-masing. 
Terima Kasih Kerana Sudi Membaca,Sila Berikan Komen Serta LIKE (:

Comments
0 Comments

No comments:

Post a Comment

 
Template Edited By H Nurani's Sketch ♥ All Rights Reserved © 18 Sept 2013