Home The Writer Counseling Life Motivation Islam

Pengenalan Kepada Bimbingan dan Kaunseling

Pengenalan


Perkataan kaunseling semakin signifikan dalam masyarakat hari ini. Hal ini bermaksud perkhidmatan kaunseling semakin penting dan diperlukan oleh orang ramai. Namun, ada juga masyarakat yang mempunyai anggapan yang salah pada perkhidmatan ini. Sebenarnya kaunseling bukan sahaja sesi bagi kaunselor menyelesaikan masalah klien. Sebaliknya, ia adalah proses khidmat kaunseling yang istimewa di mana klien sendiri menyelesaikan masalah dan membuat keputusan untuk dirinya sendiri.
Profesion kaunseling secara umumnya merangkumi bidang-bidang seperti pendidikan, pekerjaan, perkahwinan, penyesuaian dan sebagainya. Ia melibatkan pembangunan manusia dalam kehidupan seharian. Maka, perkhidmatan kaunseling menjadi semakin penting dalam dunia yang semakin bersaing, maju dan global walaupun ia masih berada pada tahap perkembangan dan pengukuhan.
Bimbingan dan kaunseling adalah salah satu cabang ilmu psikologi. Mengikut English dan English (1980) kaunseling adalah satu perhubungan ‘menolong’ yang melibatkan penolong dan individu yang ditolong. Ia sama seperti yang dinyatakan oleh Burk dan Steffire (1979) kaunseling melambangkan satu perhubungan antara kaunselor yang terlatih dan orang yang menghadapi masalah.
English dan English (1980) juga menegaskan bahawa kaunseling adalah:
  1. Bidang-bidang penyesuaian yang dapat diketahui melalui hubungan peribadi-sosial.
  2. Rujukan adalah kepada klien yang normal
  3. Perkhidmatan ini prlu dilakukan oleh individu yang terlatih dan profesional.

Menurut Gladding (2003), kaunseling ialah proses menolong individu yang normal dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tugas-tugas perkembangan dan keadaan hidup. Tujuannya adalah bagi mengenali diri, permasalahan, penyesuaian, menenteramkan emosi dan fikiran yang dihadapi oleh klien.
Sesi kaunseling dijalankan secara berperingkat iaitu bermula dari peringkat prasesi hingga penamatan. Peringkat membina hubungan adalah langkah utama sebagai persediaan sesi yang seterusnya. Proses ini melibatkan kemahiran kaunselor dalam mengendalikan kliennya supaya mewujudkan proses kaunseling yang berkesan.
Mengkikut Kelly (1976), individu akan bertingkah laku mengikut apa yang dipercayai benar. Hal ini bermakna tingkah laku individu dipengaruhi oleh cara seseorang berfikir. Manakala, menurt Blocher (1966), kaunseling dapat mempercepatkan individu mempelajari keadaan peribadinya secara mendalam. Ia dapat dilakukan dengan memahami watak dirinya dalam kehidupan seharian.
Menurut Abdul Ghani (2003), dalam proses menolong kaunselor harus mementingkan segala aspek perhubungan supaya perhubungan menjadi berkesan dan erat.
Menurut Pepinsky dan Pepinsky (1954), kaunseling didefinisikan sebagai interaksi yang terjadi apabila berlaku perkara berikut:
  1. Apabila pertemuan antara dua orang yang dipanggil kaunselor dan klien.
  2.  Berlaku dalam satu persekitaran yang profesional.
  3. Ia merintis jalan bagi mengekalkan satu cara atau kaedah yang mampu mewujudkan perubahan-perubahan tingkah laku.

Dalam Akta Kaunselor (1998), menjelaskan kaunseling adalah suatu proses sistematik bagi membantu perhubungan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi yang dilaksanakan oleh kaunselor mengikut kod etika kaunseling bagi mencapai sesuatu matlamat kaunseling.

Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa proses kaunseling melibatkan seorang kaunselor dan seorang klien yang mempunyai matlamat yang sama iaitu berusaha mencapai matlamat sesi kaunseling. 

Terima Kasih Kerana Sudi Membaca,Sila Berikan Komen Serta LIKE (:

Comments
0 Comments

No comments:

Post a Comment

 
Template Edited By H Nurani's Sketch ♥ All Rights Reserved © 18 Sept 2013