Home The Writer Counseling Life Motivation Islam

Jurnal Kaunseling Keluarga - Jurnal AdlerianKAUNSELING KELUARGA DAN KEIBUBAPAAN
(KKT 3063)
TAJUK:
ULASAN JURNAL: PENGAPLIKASIAN TERAPI KELUARGA ADLER DALAM KELUARGA AFRIKA-AMERIKA

NAMA AHLI                                                                                  
HAFIZAH BINTI ABU BAKAR                                                   
NOR HASMANAZIL AZIZA BINTI MUSTAPA                         
AMEK A/P ARIFIN                                                                       
MOHAMMAD RIDZUAN AHMAD KAMIL                              

           
NAMA PENSYARAH:
DR. FAUZIAH HANIM BTE JALAL


1.0                     PENGENALAN
Terapi Keluarga Adler menyediakan satu sistem kepercayaan, rangka kerja, dan rasional bagi tingkah laku yang merangkumi faktor-faktor sosiobudaya yang perlu untuk memahami klien Afrika-Amerika, pengalaman sejarah, prasangka perkauman, penindasan, dan rangkaian keluarga mereka. Demografi, budaya, dan ciri-ciri teraputik keluarga Afrika-Amerika digambarkan sebagai berkaitan dengan aspek terapi keluarga Adler yang menyumbang kepada kegunaannya dengan penduduk Afrika-Amerika ini.

Dari segi sejarah, keluarga Afrika-Amerika dilihat sebagai sebuah keluarga yang kurang bernasib baik, dan kurang berpendidikan (Frazier, 1966; Moynihan, 1965). Keluarga Afrika Amerika melibatkan budaya yang luar biasa dan sosioekonomi kepelbagaian dari segi asal-usul geografi, umur, pembudayaan, agama latar belakang, warna kulit, status sosioekonomi, dan pengalaman perkauman dan diskriminasi (Boyd-Franklin, 1989a; Hines & Boyd-Franklin, 1996). Keluarga Amerika-Afrika banyak berkongsi tradisi yang berkaitan dengan semasa dan pengalaman sejarah prasangka perkauman dan penindasan (Hines & Boyd-Franklin; Kane, 2002). Hilliard (1984) percaya bahawa pengalaman-pengalaman negatif, serta konteks budaya Afrika, menyediakan keluarga berketurunan Afrika dengan nilai-nilai biasa yang meningkatkan kerjasama dalam konteks keluarga dan mengukuhkan hubungan keluarga.
                          Keluarga Amerika Afrika termasuk rangkaian keluarga besar yang lebih daripada sekadar keluarga terdekat (Hines & Boyd-Franklin, 1996). Saudara-mara sering tinggal berdekatan dengan harapan dapat bergantung antara satu sama lain dalam masa yang diperlukan. Mereka boleh berkongsi tanggungjawab untuk membesarkan anak, keluarga bertanggungjawab atas penjagaan kanak-kanak, dan lain-lain (Boyd-Franklin, 1989a; Wilson, 1984). Ia adalah biasa bagi kanak-kanak untuk dipelihara oleh keluarga besar (Boyd-Franklin). Berdasarkan kepada keluarga Afrika-Amerika ini, terapi Adler digunakan untuk membantu sebuah keluarga Afrika-Amerika yang mempunyai masalah dari segi keluarganya dan anak-anaknya.
2.0                     ULASAN JURNAL

Jurnal ini mengulas mengenai pengaplikasian terapi keluarga Adler dalam keluarga Afrika-Amerika. Profesional kesihatan mental telah bertungkus-lumus dalam menyediakan perkhidmatan psikologi dan kaunseling kepada golongan Amerika-Afrika ini (Boyd-Franklin,1989b; Parham & Parham, 2002; White & Parham, 1990) dan mengemukakan usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka dalam kaunseling pelbagai budaya (Lee, 1997; Parham, 2002; Pedersen, 1999). Walau bagaimanapun, Parham mencadangkan bahawa pendekatan "sensitif kepada budaya " telah dikurangkan terhadap keberkesanan mereka kerana kekurangan pengkhususan budaya yang diperlukan untuk campur tangan dalam isu Amerika-Afrika. Psikologi individu menyediakan sistem kepercayaan, rangka kerja, dan rasional tingkah laku yang merangkumi faktor-faktor sosiobudaya yang perlu untuk memahami golongan Amerika-Afrika, pengalaman hidup mereka, dan rangkaian keluarga mereka (Capuzzi & Kasar, 1995; NystuI, 1999).
Dalam artikel ini juga, pengkaji telah mengkaji mengenai pengaplikasian terapi keluarga Adler dalam keluarga Afrika-Amerika. Demografi, budaya, dan ciri-ciri teraputik keluarga Afrika-Amerika digambarkan berkait dengan aspek terapi keluarga Adler bahawa ia menyumbang faedah kepada populasi ini. Kesimpulannya, pengkaji telah membentangkan contoh kes di mana terapi keluarga Adler digunakan untuk membentuk konsep dan pelan rawatan untuk keluarga Amerika-Afrika. Berdasarkan tinjauan terhadap golongan Afrika-Amerika, dari segi sejarahnya, ketandusan perspektif telah digunakan untuk mencirikan Keluarga Afrika-Amerika sebagai serba kekurangan, kurang bernasib baik, dan kurang mendapat pendidikan (Frazier, 1966; Moynihan, 1965). Keluarga Afrika-Amerika melibatkan budaya yang luar biasa dan sosioekonomi kepelbagaian dari segi asal-usul geografi, umur, pembudayaan, agama latar belakang, warna kulit, status sosioekonomi, dan pengalaman perkauman dan diskriminasi (Boyd-Franklin, 1989a; Hines & Boyd-Franklin, 1996).
Berkenaan terapi keluarga Adler dengan keluarga Afrika-Amerika, teori-teori psikologi tradisional tidak menjelaskan mengenai dinamik kesihatan mental berhubung keluarga Afrika Amerika (Boyd-Franklin, 1989a; Parham, 2002). Hal ini kerana kaunseling keluarga Amerika-Afrika boleh menjadi kompleks kerana kepelbagaian yang besar dalam kalangan keluarga serta kekurangan pendekatan teori yang jelas untuk digunakan kepada golongan ini.
Konsep dan pendekatan terapi keluarga Adlerian bermula dengan pandangan etnik dan klien individu (Dagley). Ia adalah pendekatan inovatif yang menyediakan keseimbangan dalam pendapat-pendapat mengenai kepelbagaian dan etnik, manakala masih sensitif kepada faktor budaya (Dagley; Newlon & Arciniega, 1991). Menurut Dagley, banyak premis asas Psikologi individu bersedia meminjamkan pemahaman mereka mengenai dinamika keluarga minoriti dan boleh menjadi satu pendekatan yang amat berkesan dan berguna untuk golongan Afrika-Amerika.
Penggunaan terapi keluarga Adlerian amat sesuai digunakan ke atas golongan keluarga Afrika-Amerika kerana prinsip yang bersesuaian digunakan dalam kerja teraputik. Prinsip-prinsip terapi keluarga Adlerian yang muncul secara kondusif untuk kerja-kerja terapeutik kepada golongan keluarga Afrika-Amerika meliputi (a) Konsep perpaduan kolektif dan kepentingan sosial, (b) Meletakkan kepentingan pada persekitaran keluarga, (c) Menekankan kerjasama dalam menetapkan matlamat (d) Pengaruh legasi multigenerasi, dan (e) Strategi intervensi yang fleksibel.
Berdasarkan pernyataan oleh pengkaji sendiri, beliau mendapati bahawa dirinya mempunyai keupayaan untuk berhubung dengan keluarga Amerika-Afrika melalui pemahamannya tentang sejauhmana sejarah mereka mempengaruhi setiap aspek kehidupan mereka dan kehidupan setiap ahli keluarga.

3.0                     CONTOH KES

3.1                     Kes Keluarga Smith

Keluarga Smith adalah keluarga Afrika-Amerika  yang terdiri daripada lima orang; Mr. dan Mrs. Smith, dua anak lelaki, dan seorang anak perempuan. Anak sulung, John, telah dirujuk untuk rawatan oleh kaunselor sekolah di sekolah tinggi awam beliau. Prestasi akademik dan gred John telah menurun oleh sebab tingkah laku bermasalah (contohnya, kegagalan untuk menyiapkan tugasan, gangguan di dalam kelas, melawan, pembangkangan dengan guru) telah meningkat. Ibubapa John juga melaporkan peningkatan dalam masalah tingkah laku di rumah. Masalah tingkah laku beliau di rumah telah menjadi semakin sukar untuk dikawal dan sering  bersifat kasar.

Puan Smith menyatakan bahawa John menerima diagnosis ADHD yang merupakan penyebab tingkah laku OCD pada usia lebih kurang enam tahun, dan ia dilihat menjadi diagnosis yang tepat pada masa itu. Encik Smith sangat cepat terikut-ikut dengan anggapan mengenai ketidakberkesanan ubat-ubatan, terutamanya umur John telah meningkat usia. Guru John telah mengadu mengenai kecuaian yang amat ketara, senang rasa terganggu, hiperaktif, dan gopoh-gapah (bercakap di dalam kelas, meninggalkan tempat duduknya tanpa kebenaran, kesukaran menunggu giliran, sering resah apabila hanya duduk di kerusi). Puan Smith menyatakan bahawa John telah mengalami tingkah laku yang sama di rumah dengan beberapa tingkah laku yang sering membantah dan keagresifan fizikal. Gejala dan tingkah laku OCD yang dikesan termasuklah mencabut kulit pada tangan dan kakinya, berikutan perintah yang ketat apabila makan makanan, dan terlalu obses tentang kad urus niaga besbol.

Oleh kerana ubat-ubatan yang nyata tidak berkesan dan juga peningkatan tingkah laku bermasalah, John telah dimasukkan ke hospital selama 14 hari untuk didiagnosis ubat-ubatan yang telah diambil oleh beliau. Sepanjang tempoh rawatan beliau di hospital, John telah didiagnosis dan didapati beliau mengalami Asperger Disorder. Ahli psikiatri yang mengikuti perkembangan beliau menyatakan bahawa diagnosis yang tepat sepatutnya adalah Asperger Disorder daripada permulaannya melainkan ADHD dengan tingkah laku asas OCD. Walau bagaimanapun, penyelidikan dan pengetahuan mengenai Asperger Disorder adalah terhad pada tahun-tahun terdahulu. Selain itu juga, kriteria untuk mendiagnosis Asperger Disorder termasuklah gejala-gejala dan tingkah laku sebagaimana ADHD dan OCD, dan sering menjadi kesalahan diagnosis berlaku.

Semasa John dimasukkan ke hospital, ahli psikiatri yang memeriksa John telah mengenal pasti gejala-gejala dan tingkah laku yang memenuhi kriteria Asperger Disorder. Tingkah laku-tingkah laku ini termasuklah kerosakan yang jelas dalam penggunaan kepelbagaian tingkah laku bukan lisan, contohnya pandangan mata ke mata, ekspresi muka dan gerak isyarat untuk mengawal interaksi sosial; satu perbezaan yang signifikan (ketara) antara IQ lisan John dan prestasi IQ (32 mata) dengan IQ lisan lebih tinggi daripada dua; kelewatan yang signifikan dalam bahasa sosial; kekurangan saling timbal balik antara aspek sosial atau emosi; cara pemikiran dua aliran yang sangat tinggi, kegagalan untuk memperkembangkan perhubungan dengan rakan sebaya yang selaras dengan perkembangan tahap; corak yang stereotaip dan kurang berulang dalam tingkah laku, minat dan aktiviti.

Selepas menerima penerangan mengenai Asperger Disorder, Mrs. Smith tampil dan menafikan bukan sahaja diagnosis John sebenarnya Asperger Disorder tetapi mungkin juga John “tidak membesar" dalam ketidakupayaan ini. Mr. Smith merasa sedih mendengar mengenai diagnosis ini dan ingin mengambil masa untuk berkabung bukan sahaja telah kehilangan anak lelaki kelahiran pertamanya tetapi juga kehilangan harapan dan impian yang beliau pegang terhadap anaknya. Mr. Smith melihat dan beranggapan bahawa ADHD sebagai satu kecelaruan di mana John akhirnya dapat mengatasi atau menguruskannya dengan mengambil ubat-ubatan. Beliau melihat diagnosis dalam Asperger Disorder sebagai kecacatan yang kekal yang akan menghalang anak sulungnya daripada menjadi seorang anggota masyarakat yang dapat berdikari dan berjaya.

Kedua-dua ibu bapa John membawanya untuk mendapatkan rawatan, dan masing-masing marah dan agak merasa kecewa. Kedua-dua ibu bapa melahirkan kebimbangan mereka pada John, serta keselamatan anak-anak yang lain di rumah. Kedua-dua ibu bapa yang terlibat dalam proses pengambilan di mana ibunya menjadi lebih merasa simpati kepada tingkah laku John, manakala ayahnya kelihatan kecewa terhadap "tingkah laku yang melampau" anaknya. Kedua ibu bapa menyatakan mereka ingin menghantar John ke rumah nenek sebelah ibunya selepas sekolah untuk membantu meringankan kemungkinan masalah yang akan berlaku di rumah. Sama ada ibu atau bapanya akan mengambil John pulang selepas waktu kerja. Walau bagaimanapun, ibu dan bapanya menyedari bahawa proses ini tidak akan membantu serta memenuhi matlamat untuk mengubah tingkah laku bermasalah yang dihadapi oleh John.


4.0                     TEORI DAN TEKNIK TERAPI KELUARGA ADLERIAN

4.1.1                  Teori Psikologi Individu oleh Alfred Adler
Terapi keluarga Adlerian adalah berdasarkan teori Psikologi Individu yang diasaskan oleh Alfred Adler. Alfred Adler ialah psikologis pertama era moden yang memulakan kaunseling keluarga. Pemerhatiannya tentang konstelasi ‘Constellation’ – sistem kekeluargaan dan penekanan terhadap pengalaman awal kanak-kanak sejajar dengan urutan kelahiran. Adler mengemukakan beberapa perkara penting yang terdapat dalam teori personaliti Freud. Antaranya mimpi dan pengalaman kanak-kanak mempengaruhi tingkah laku seseorang semasa dewasa. Sistem personaliti merupakan sistem yang berkembang serta pernyataan luaran berkait dengan masalah-masalah yang terpendam di alam bawah sedar.

4.1.2                  Prinsip Terapi Adlerian

                          Teori psikologi tradisional, tidak menjelaskan bentuk kesihatan mental berhubung kepada keluarga Afrika-Amerika (Boyd-Franklin, 1989a; Parham, 2002). Kaunseling keluarga Afrika-Amerika menjadi kompleks kerana kepelbagaian di dalam sesebuah keluarga dan kekurangan teori yang jelas. Oleh itu, ahli psikologi menyesuaikan teori sedia ada untuk mereka bekerjasama dengan klien Afrika-Amerika. Psikologi individu menekankan kepada persekitaran dan budaya untuk membantu pelanggan dan sebagai satu cara menghormati warisan budaya dan individu tersebut (Dagley, 2000; Kern, Veakie & Sperry, 1989; Sherman & Dinkmeyer, 1987).

                          Terapi keluarga Adlerian adalah suatu pendekatan dan konsep yang bermula dengan pandangan etnik seseorang klien dan dari pandangan individu terbabit. Ia adalah pendekatan yang menyediakan keseimbangan dalam kepelbagaian etnik, namun masih sensitif kepada faktor budaya (Dagley; Newlon & Arciniega, 1991). Teori ini merupakan pendekatan yang amat berkesan dalam klien Afrika-Amerika.


                          Prinsip-prinsip terapi keluarga Adlerian yang muncul secara kondusif untuk kerja-kerja terapeutik kepada golongan keluarga Afrika Amerika meliputi;

a)      Konsep perpaduan kolektif dan kepentingan sosial.
b)      Kepentingan persekitaran keluarga.
c)      Menekankan kerjasama dalam menetapkan matlamat.
d)     Pengaruh legasi multigenerasi
e)      Strategi intervensi yang fleksibel

a)      Konsep perpaduan kolektif dan kepentingan sosial.

Terapi keluarga Adlerian adalah satu terapi pendekatan sosial yang mementingkan proses keluarga (Carlson & Slavik, 1997). Konsep terapi Adlerian, menekankan kepada proses membantu individu lain dalam komuniti sosial dan kehidupan sosial yang baik dalam menyokong sistem nilai budaya dalam keluarga Afrika-Amerika. (Boyd-Franklin, 1989b; Nobles, 1991; Parham, 2002). Nobles (1974) menekankan kepentingan perpaduan kolektif sebagai asas untuk kesejahteraan keluarga Afrika-Amerika. Dari pandangan umum keluarga Afrika ini, pengiktirafan bahawa semua perkara yang berkaitan, dan rasa ini saling berkaitan antara semua perkara adalah penting untuk memahami hubungan antara orang Afrika-Amerika dan konteks sosiobudaya di mana mereka tinggal (Parham & Parham, 2002). Ini semua adalah perkara yang penting dan persamaan yang ditunjukkan masyarakat Afrika-Amerika (Billingsley, 1968; McCollum, 1997) serta konsisten dengan terapi Adlerian mengenai kepentingan sosial (Dagley, 2000).

b)     Kepentingan persekitaran keluarga

Terapi keluarga Adlerian menekankan hubungan interpersonal yang harmoni, saling bergantung, dan tanggungjawab bersama untuk mewujudkan keharmonian dan keamanan (Sherman & Dinkmeyer, 1987). Oleh itu, ahli terapi keluarga Adlerian cenderung untuk menumpukan kepada kerjasama dan berorientasikan nilai-nilai sosial berbanding nilai kompetitif dan individualistik. Matlamat ini adalah selari dengan visi dan nilai-nilai kebanyakkan keluarga Afrik-Amerika (Arnold, 2002; Hines & Boyd-Franklin, 1996; Myers, 1988) dengan pandangan yang memberi tumpuan kepada kolektif, bukannya individu (Parham, 1993, 2002). Kerjasama antara individu (White, 1984), bagaimana individu berkaitan kepada dunia, dan orientasi asas mereka untuk hidup muncul dalam budaya keluarga Afrika-Amerika dan persekitaran mereka (Arnold; Myers; Sherman & Dinkmeyer).
Pandangan lain mengenai masyarakat Afrika ini ialah gugusan keluarga dan suasana di dalam keluarga (Hines & Boyd-Franklin, 1996; Myers, 1988; Parham, 1993, 2002). Bapa pula memainkan peranan penting dalam keluarga Afrika-Amerika serta keupayaan bapa tersebut dalam memberikan keperluan di dalam keluarga mereka. Pada hujung minggu peranan yang dimainkan oleh bapa tersebut mungkin adalah terhad namun, tetapi kedudukan di dalam gereja tetap perlu dilaksanakan. Terapi keluarga Adlerian sesuai untuk keluarga Amerika-Afrika, terutamanya berkenaan dengan galakan daripada ahli keluarga. Bapa Afrika-Amerika sering berasa tidak penting dan lebih rendah di tempat kerja (Boyd-Franklin, 1989a) dan dalam masyarakat (Parham, 2002).
Terapi keluarga Adlerian mengiktiraf kepentingan bapa dalam keluarga dan dalam subsistem ibu bapa (Dagley, 2000; Sherman & Dinkmeyer, 1987). Dalam kerangka Adlerian, bapa Afrika-Amerika dapat merasakan dorongan, rasa penting, dan dalam kawalan di rumah mereka dan di gereja. Ibu bapa juga adalah pemimpin apabila melakukan mesyuarat keluarga.

c)      Menetapkan matlamat kerjasama.
Terapi keluarga Adlerian sesuai untuk keluarga Amerika Afrika, terutamanya berkenaan dengan galakan daripada ahli keluarga. Bapa Afrika-Amerika sering berasa tidak penting dan lebih rendah di tempat kerja (Boyd-Franklin, 1989a) dan dalam masyarakat (Parham, 2002). Terapi keluarga Adierian mengiktiraf kepentingan bapa dalam keluarga dan dalam subsistem ibu bapa (Dagley, 2000; Sherman & Dinkmeyer, 1987). Konsep ini adalah selaras dengan egalitarian dan fleksibel iaitu mengenai peranan lelaki dan perempuan dalam keluarga Afrika-Amerika (Barbarin, 1983; McAdoo, 1992). Keputusan dikongsi, seperti tanggungjawab bagi pengurusan kewangan, isi rumah, dan penjagaan kanak-kanak, mengikut kebolehan dan peluang bukannya jantina. Peranan keibubapaan mungkin akan dikongsi bersama dengan datuk dan nenek dan saudara-mara lain, kaum kerabat, dan adik-beradik yang lebih tua (Barbarin; Boyd-Franklin, 1989a).
Walaupun proses terapi keluarga Adlerian adalah ditentukan oleh ahli terapi, yang boleh mengekalkan pendirian  dan membantu pelanggan memahami persepsi mereka sendiri, orang lain, dan dunia mereka, namun terapi keluarga Adlerian tidak membuat keputusan untuk pelanggan mereka dan menerima apa matlamat mereka dan tidak memaksa pelanggan untuk menerima pakai perspektif tertentu (Dagley, 2000). Sebaliknya, mereka bertindak sebagai pemandu kepada pelanggan, iaitu pelanggan sendiri telah memilih untuk melihat perkara-perkara yang berbeza, dan matlamat yang ditentukan dengan usaha sama. Apabila matlamat telah dikenal pasti, terapi keluarga Adlerian digunakan.
Beberapa kaedah matlamat  yang lebih luas ditentukan oleh ahli terapi, tetapi matlamat itu sendiri  bergantung kepada pelanggan. Tafsiran dan penetapan matlamat muncul selaras dengan cadangan Hines dan Boyd Franklin (1996) yang berkesan terapi dengan Afrika-Amerika termasuk aspek kredibiliti (iaitu, persepsi terapi  sebagai empati, mendengar dengan berkesan, dan boleh dipercayai) dan memberi persepsi kepada pelanggan bahawa sesuatu yang telah diterima daripada pertemuan). Terapi Adlerian juga menghormati kesaksamaan dan nilai dalam pandangan masyarakat Afrika (Dagley, 2000; Kane, 2002).
Contohnya berdasarkan kes keluarga Smith, salah satu daripada matlamat mereka ialah untuk membuatkan John berhenti bergaduh dengan kakaknya. Ahli terapi menyatakan semula matlamat ini, matlamat ini untuk meningkatkan lagi interaksi antara John dan kakaknya. Keluarga tersebut bersetuju bahawa ianya “untuk  meningkatkan interaksi antara ahli keluarga dan untuk menunjukkan keprihatinan dan kebimbangan antara satu sama lain, seharusnya seharusnya menjadi matlamat bagi keseluruhan ahli keluarga tersebut.

d)     Pengaruh legasi multigenerasi
Terapi keluarga Adlerian percaya bahawa seseorang individu buat pertama kalinya belajar bagaimana untuk mentafsir kehidupan melalui pemerhatian dan berinteraksi dalam keluarga (Dagley, 2000; Dinkmeyer & Dinkmeyer, 1983). Ini dapat memberikan  tumpuan kepada keluarga dan membolehkan ahli terapi keluarga Adlerian untuk meneroka dan mengenali sistem sokongan keluarga, dan kepentingan tertentu dalam keluarga Afrika Amerika, ia membolehkan terapi untuk mengiktiraf kepentingan dan pengaruh keluarga yang sedia ada dan sejarah keluarga yang lalu.
Kebiasaanya di dalam sesebuah keluarga Afrika-Amerika  lebih cenderung untuk merangkumi saudara-mara dalam lingkungan keluarga yang besar (Taylor, Chatters, Tucker & Lewis, 1990), dan kehadiran hubungan ini untuk keluarga besar telah ditunjukkan berkaitan dengan fungsi psikologi yang lebih baik kepada lelaki dan wanita (Parham, 2002). Kunjufu (1986) menyatakan bahawa aspek-aspek warisan Afrika tidak boleh dipisahkan daripada kajian dinamik struktur keluarga Afrika-Amerika dan interaksi yang dihantar dari satu generasi ke generasi seterusnya.
Oleh itu, adalah penting untuk mempertimbangkan persekitaran keluarga dan masyarakat dalam sistem diagnosis dan rawatan, dan tradisional seperti kepada saudara-mara yang lebih, masyarakat yang lebih tua, atau individu lain yang dianggap mempunyai kebijaksanaan tentang masalah tertentu melalui pengalaman hidup mereka sendiri (Parham & Parham, 2002). Pendekatan Adlerian menawarkan paradigma sosial sebagai satu cara untuk membentuk konsep kehidupan keluarga (Dagley, 2000; Dinkmeyer & Dinkmeyer, 1997). Ahli terapi yang bekerja dengan keluarga Afrika-Amerika mesti bersedia untuk memperluaskan definisi "keluarga" kepada sistem kekeluargaan yang lebih panjang dan menggunakan sosial paradigma ini.
Terapi keluarga mesti bersedia untuk meneroka dan pilih "Orang lain yang penting". Termasuk dalam terapi keluarga, manakala selebihnya sedar bahawa orang lain yang penting boleh tinggal di rumah hujung jalan atau di seluruh Bandar (Paniagua, 1998; Sue, 1988).

e)      Strategi Intervensi yang fleksibel

Keluarga Afrika-Amerika juga mungkin takut disalah diagnosis, dari segi preskripsi ubat untuk tingkah laku dan kawalan populasi, serta penyalahgunaan fail klinikal kerajaan (Hines & Boyd-Franklin, 1996; Parham, 2002). Kesannya, keluarga Afrika-Amerika sering menyuarakan tentangan yang kuat terhadap proses rawatan (Boyd-Franklin, 1987,1989a; Spaights, 1990; Wilson &Stith, 1991), yang menyatakan terdapat halangan ketara terhadap rawatan.

Dengan menggunakan teknik temubual berstruktur dapat menyediakan klien Afrika-Amerika dengan perasaan bahawa ahli terapi mengawal sesi tersebut. Manakala terapi juga tidak mengamalkan pendekatan autoritarian. Ianya meletakkan klien dalam keadaan yang lebih tersusun dan berstruktur. Klien juga akan lebih selesa.
.

4.2                     TEKNIK YANG DIGUNAKAN DALAM KES KELUARGA SMITH

Teknik yang digunakan dalam terapi Adlerian adalah berdasarkan kepada, gugusan keluarga, suasana keluarga, gaya hidup keluarga, ingatan-ingatan awal John, kepentingan sosial, saling menghormati dan kesaksamaan dan akhir sekali ialah rawatan. Ahli terapi menggunakan kesemua aspek tersebut sebagai satu teknik untuk melihat isu sebenar pemasalahan dalam keluarga Smith.

                          Ahli terapi mendengar cerita Mr.Smith dan Mrs. Smith dan bersetuju untuk melihat John dengan penglibatan ibu bapa dan juga dua lagi orang anak-anak dalam proses penerokaan dan penilaian yang jelas terhadap masalah ini. Ahli terapi mengambil alih dan mencadangkan bahawa penilaian terhadap gaya hidup akan dijalankan untuk memberi tumpuan kepada bagaimana John mentakrifkan dirinya dalam budaya keluarga semasa, dengan penekanan kepada peranan sejarah keluarga, struktur keluarga, dan persekitaran keluarga memain peranan dalam interaksi John dengan ahli keluarga dan tingkah laku yang jelas ditunjukkan oleh beliau. Cadangan ini telah diterima baik oleh ibu. Walau bagaimanapun, ayahnya keberatan, dan beliau menambah dengan menyatakan bahawa dia merasakan budaya persekitaran sekolah perlu dimasukkan memandangkan terdapat pengaruh pelajar berkulit putih ke atas tingkah laku anaknya. Ahli terapi meminta ibu bapa untuk membantu beliau dalam memahami persepsi mereka terhadap pengaruh persekitaran sekolah pada anak mereka, kerana mereka boleh menjadi sangat berbeza daripada perspektif terapi.


Gugusan Keluarga. Keluarga Smith adalah keluarga Afrika Amerika dengan tiga  orang anak-anak dan rangkaian keluarga yang meluas, John pesakit yang dikenal pasti, berumur 15 tahun merupakan anak sulung dengan mempunyai adik lelaki yang berumur 14 tahun dan adik perempuan yang berumur 10 tahun. Keluarga Smith tinggal di kawasan kejiranan kelas menengah atas di dalam kediaman sebuah keluarga. Kedua-dua ibu bapanya merupakan lepasan graduan kolej dan mengekalkan pekerjaan profesional. Nenek sebelah ibu tinggal berdekatan, dan dia sering berhubung dengan kerap dengan keluarga Smith. Nenek sebelah bapa tinggal di daerah yang berbeza di Amerika-Syarikat dan hanya kadang-kadang melawat keluarga Smith, dan keluarga Smith akan mengunjungi untuk melawat beliau pada hari cuti. Kedua-dua ibu bapa menyifatkan keluarga mereka berasal sebagai kelas menengah rendah, dan mereka amat menyatakan kerja keras mereka untuk mewujudkan satu standard hidup yang lebih tinggi untuk anak-anak mereka, tradisi Afrika-Amerika bon persaudaraan yang kukuh, satu orientasi rohani, memberi tumpuan kepada kolektif, dan menunjukkan rangkaian persaudaraan yang meluas.

Suasana keluarga. Mr dan Mrs Smith membentuk satu subsistem ibu bapa yang diwujudkan menjadi kerap di dalam konflik mengenai peranan masing-masing dalam amalan keluarga dan memelihara anak-anak. Mrs Smith mengadu bahawa Mr Smith tidak mengambil peranan aktif dengan anak-anak, manakala Mr Smith menyatakan bahawa isterinya sentiasa menghamun beliau apabila dia cuba untuk menjadi aktif dengan anak-anak, Mrs Smith menyatakan perlu mengekalkan aspek disiplin dan berperanan menjadi penjaga utama dalam keluarga, manakala Mr. Smith mengekalkan peranan pembekal utama dalam keluarga.

John mendapati kedudukannya dalam keluarga mendapat perhatian melalui tingkah laku (kelakuan menarik perhatian), mempertengahkan diri, mengambil risiko, dan menjadi sangat kompetitif. Dia melihat dirinya mempunyai rakan-rakan yang paling ramai dan yang penting kerana dia adalah anak tertua. Beliau menceritakan akan dihukum terutamanya, tetapi beliau juga akan melindungi adik beradiknya daripada dikenakan hukuman oleh ibu bapa mereka. Beliau menggambarkan dirinya seorang yang ingin mencari keseronokan, merupakan seorang bintang atlet, dan merasakan bapanya terlalu keras dan tegas terhadapnya berbanding anak-anak yang lain.

Adik John muncul untuk mencari tempat beliau melalui kerjasama, kepasifan, kebolehan unggul olahraga beliau, dan tingkah laku yang bersesuaian. Beliau menerima gred yang baik, suka membantu, berguna, patuh, bertanggungjawab, gagah dan tegap, dan "anak yang baik," Beliau secara konsisten mencapai matlamat yang ibu bapanya yang ditetapkan untuknya.

Adik perempuan John muncul untuk mencari tempat beliau melalui keyakinan, kerjasama, kebergantungan, dan tingkah laku yang bersesuaian. Beliau menerima gred yang baik dan berguna, rajin, sabar, taat, dan bertanggungjawab. Bertimbang rasa dan malu, dia mempunyai piawaian yang tinggi mengenai perkara yang betul dan salah dan cuba untuk menggembirakan orang lain. Beliau sering muncul untuk mendapatkan cara beliau dengan cara yang pasif-agresif, John menyatakan rasa tidak puas hati beliau dilayan seperti anak yang paling muda dan bukannya yang tua. Ibu bapanya jarang mendengarnya, apabila dia cuba untuk memberitahu mereka tentang kelakuan tidak senonoh adik-beradik beliau. Beliau berpendapat bahawa bapanya tidak mengambil berat mengenainya. Walaupun John pemain besbol yang baik, beliau merasakan bahawa ibu bapanya tidak pernah menghadiri keinginannya untuk bermain besbol sementara bapanya akan berusaha untuk menghadiri keinginan setiap olahraga adik lelaki dan adik perempuannya.

Gaya hidup keluarga. Kekuatan dan aset keluarga Smith terbukti dan ditunjukkan di dalam pernyataan yang dikemukakan oleh mereka mengenai penjagaan dan keprihatinan antara satu sama lain. Di sebalik konflik yang berlaku, keluarga ini membawa maruah, kebanggaan serta harga diri di dalam pencapaian dan warisan. Terdapat rangkaian keluarga yang meluas yang memberikan sokongan dan memelihara kepada seluruh keluarga, etika kerja yang kuat yang jelas, dengan penekanan terhadap pendidikan dan kerohanian. Subsistem ibu bapa kelihatan berada di dalam keadaan terbeban sebagaimana Mr dan Mrs Smith yang bekerja berjam-jam untuk mengekalkan taraf hidup yang mereka telah dirikan untuk keluarga mereka. Mrs Smith hadir di mana beliau mempunyai hubungan yang terperangkap dengan John, manakala Mr Smith mempunyai hubungan yang kuat dengan anak tengah dan anak bongsu. Sejak didiagnosis Asperger Disorder, Mr Smith telah berhenti beremosi dalam hubungan beliau dengan John dan kelihatan untuk berkabung setelah kehilangan "kesempurnaan" anak sulung beliau.

Ingatan-ingatan awal John. Umur 4 tahun: “Saya bermain T-Ball semasa musim panas. Ayah dan ibu berada semasa saya bermain dan saya bermain dengan baik. Ayah akan berlatih dengan saya di rumah,” yang jelasnya: “ Saya mahir dalam memukul bola,” ( Amat penting dan disayangi).

Umur 6: “Saya ke sekolah sendirian, berjalan keluar untuk mendapatkan bas. Saya berpaling dan melambai tangan mengucapkan selamat tinggal kepada ibu, adik perempuan dan lelaki saya. Saya rasa hebat,” Yang jelasnya: “Saya merasakan saya semakin membesar dan saya tahu saya adalah yang paling tua,” (Cekap dan unik).

Umur 8 tahun: “Beberapa perkara datang ke fikiran saya pada usia ini adalah saya mula mengambil ubat dan saya tidak lagi bermain besbol. Adik lelaki saya bermain bola keranjang dan ayah selalu bermain bersama beliau di lorong masuk depan rumah saya,”(Berbeza dan ditolak)

John mula merasakan hidupnya penting, cekap, unik dan disayangi. Semasa beliau dan adik beradiknya semakin membesar, perasaan John mula berubah dan dia mula merasakan dirinya berbeza (dengan cara yang tidak baik), ditolak oleh bapanya, dan tidak penting. Perkara ini menjadi perlu baginya untuk menunjukkan tingkah laku yang  berbeza untuk mendapatkan perhatian daripada ibu dan bapanya. Hidup tidak adil lagi. Dia berbeza, dan dia mula mempercayai bahawa kelainan dalam dirinya bukan perkara baik. Oleh itu, dia perlu berperangai buruk untuk mengekalkan status beliau dalam keluarga sebagai seorang yang cekap, penting dan anak yang paling tua.

Kepentingan sosial. Kesedaran bersatu padu adalah terhad dalam keluarga Smith. Penyatuan keluarga kebiasaannya melibatkan semua ahli dalam keluarga, dengan pengecualian ke atas John, dalam banyak keadaan dan peristiwa, John seringkali dikecualikan dalam aktiviti keluarga, contohnya menonton wayang atau menghadiri acara-acara sukan, John selalu tidak dibenarkan untuk menyertai di dalam aktiviti tersebut kerana dia akan mengundang pelbagai masalah terhadap adik lelakinya. Kurangnya bersama-sama dan kesepaduan  di dalam keluarga Smith di mana seolah-olah semua orang membuat hal sendiri. Mr.Smith biasanya bekerja dalam jangka masa yang lama, meninggalkan Mrs. Smith untuk menguruskan masalah John. Walaupun mereka bangga dengan apa yang telah mereka sediakan untuk anak-anak mereka, Mr.Smith dan Mrs.Smith jarang mengambil bahagian dalam komuniti kemasyarakatan kecuali anak-anak perempuan mereka yang biasanya mengikuti aktiviti tersebut. Mrs.Smith lebih memikirkan kepada penglibatannya yang selalu perlu ke sekolah untuk masalah tingkahlaku dan lain-lain kesalahan yang dilakukan oleh John. Mr. Smith pula, sibuk dengan anaknya yang tengah serta  pengalamannya sebagai atlet.


Saling menghormati dan kesaksamaan. Biasanya keluarga Smith mempunyai masalah dalam menunjukkan sikap saling menghormati dan kesaksamaan antara satu sama lain. Biasanya keluarga tersebut mempunyai masalah dalam berkomunikasi dengan anak-anak mereka. Mereka menggunakan bahasa yang kurang baik (kesat) dalam keluarga dan seringkali melibatkan pertengkaran mereka dengan John. Dilaporkan, keluarga tersebut jarang menggunakan bahasa kurang baik dengan anak mereka yang tengah dan yang paling kecil. John juga sering menggunakan bahasa yang kurang baik apabila bercakap dengan keluarganya. Biasanya alasannya ialah ibu bapanya juga menggunakan bahasa tersebut apabila bercakap dengannya. Ibu dan bapa John hanya merasakan kesamarataan hanya dengan wang yang telah mereka belanjakan ke atas perubatan John, dengan temujanji dengan doktor, dan wang dibelanjakan kepada anak-anak yang lain untuk sukan dan aktiviti ko-kurikulum yang lain. Sikap saling menghormati dan kesaksamaan jarang dirasai dalam keluarga Smith.

Rawatan. Ahli terapi berasa empati dengan keluarga tersebut kerana mereka menyuarakan keinginan mereka untuk mengikuti terapi keluarga yang mana hanya melibatkan John dan kesulitan yang dihadapi dalam keluarga dan di sekolah. Untuk membantu keluarga dalam membentuk semula matlamat mereka untuk memasukkan penglibatan kesemua ahli keluarga, ahli terapi mengakui matlamat mereka dan dinyatakan semula kepada mereka dari perspektif komunikasi keluarga. Sebagai contoh, salah satu daripada matlamat mereka ialah untuk membuatkan John berhenti bergaduh dengan kakaknya. Ahli terapi menyatakan semula matlamat ini, matlamat ini untuk meningkatkan lagi interaksi antara John dan kakaknya. Keluarga tersebut bersetuju bahawa ianya “untuk  meningkatkan interaksi antara ahli keluarga dan untuk menunjukkan keprihatinan dan kebimbangan antara satu sama lain, seharusnya seharusnya menjadi matlamat bagi keseluruhan ahli keluarga tersebut.

Ahli terapi menemui subsistem keibubapaan untuk membincangkan mengenai corak interaksi yang kurang dalam keluarga tersebut. Perbincangan mengenai perkara tersebut di sampaikan antara ahli keluarga secara lisan dan bukan lisan. Ia kelihatan seperti keluarga ini menggunakan bahasa yang baik adalah pada waktu ahad bila mereka pergi ke gereja. Ahli terapi menggunakan pendekatan spiritual untuk menghubungkan keluarga tersebut dengan kata-kata dan tingkah laku dengan lebih baik. Setiap ahli keluarga ini melakukan tugas ini dengan mudah kecuali John. Kebolehan John adalah sangat terhad dari segi bahasa dalam bersosial (ini merupakan salah satu simptom dalam Asperger Disorder) yang membuatkan hubungan ini sukar untuknya. Keluarganya juga menemui kesukaran dalam member galakan kepada John walaupun dengan tujuan untuk membentuk semula tingkah laku John yang salah.

Ahli terapi menemui subsistem keibubapaan untuk beberapa sesi berfokus kepada untuk mengenalpasti perbezaan rawatan kepada John berbanding dua orang anak yang lain. Ia adalah satu proses yang panjang bagi ibu bapa untuk melihat bagaimana bahasa yang lebih baik dengan kedua anak mereka konsisten untuk digunakan kepada John. Dalam proses ini juga, ibu bapa dapat mengenali mereka antara satu sama lain. Proses yang teraputik dengan sistem ibu bapa membawa kepada beberapa harapan berhubung isu hubungan perkahwinan dan bagaimana isu ini terlibat dalam perancangan rawatan untuk John dan keseluruhan ahli keluarga. Atas permintaan mereka Mr. dan Mrs. Smith telah berjumpa secara individu untuk setiap seorang daripada mereka dan tidak hanya memahami  dan mengetahui mengenai Asperger Disorder tetapi juga menerima anak mereka dalam rawatan baru ini.

Oleh kerana John menjadi ahli keluarga yang paling tidak mendapat galakkan atau sokongan daripada ahli keluarga, ahli terapi ingin berjumpa dengannya secara individu, iaitu tidak hanya untuk menggalakan pertumbuhannya tetapi juga pengetahuannya seperti anak yang lebih tua.  Walaupun John tidak mahu menjalani terapi, dia ada menyatakan kebimbangannya dan sebab yang munasabah untuk rawatan. Ahli terapi memberikan galakkan kepada John supaya lebih bertanggungjawab dan menunjukkan keberaniannya. Satu kaedah sokongan untuk membolehkan John merasa selesa dengan individu yang dia mahu. Soalan telah diberikan kepada John tentang apa yang datuknya, keluarganya, abangnya dan adiknya percaya tentang dia. John menunjukkan kesedaran tentang penjagaan, kerisauan dan kebimbangan untuk dirinya oleh ahli keluarganya.

Penerokaan mengenai ketidakbergantungan dan rasa penting di dalam keluarganya harus diterokai. John mendapati bahawa kesihatan mentalnya telah membuktikan dan menjadi pendorong baginya untuk merasa penting di dalam keluarganya. Dia menyatakan beberapa perasaan kecewanya dan mengapa perkhidmatan terapi ini tidak dilanjutkan. Ahli terapi meminta John untuk mengenal pasti galakan dan tindakan yang telah dilakukan oleh ahli keluarganya. Dia harus menyatakan perkara ini kepada ibu dan bapanya di dalam perbincangan dengan keluarga nanti. Walaubagaimanpun Mr. dan Mrs. Smith tidak responsif kepada John. Mereka menyatakan yang tingkah laku mereka adalah sesuai dan John perlu mengubah tingkahlakunya jika dia mahu menerima dorongan daripada mereka.

John telah lulus dari sekolah tinggi pada akhir persekolahan dengan perancangan untuk masuk ke sebuah kolej junior. John telah tinggal dengan nenek sebelah ibu beliau selama beberapa bulan dan ibu bapanya menyatakan bahawa tidak ada rancangan beliau untuk kembali untuk tinggal di rumah. Encik dan Puan Smith telah memutuskan bahawa mereka tidak akan bertanggungjawab kepada John selepas tamat pengajian, dan mereka disyorkan oleh ahli terapi apabila sudah John sudah dewasa dia dapat menjadi seorang yang berdikari. Walaupun Mr. dan Mrs. Smith sedar bahawa John telah memohon dan telah diterima di sebuah kolej junior, mereka telah mengaturkan untuk John untuk bekerja dalam industri perkhidmatan selepas tamat pengajian sekolah tinggi. Terapi dengan John akan dilakukan dengan kerjasama perkhidmatan pemulihan vokasional. Matlamat baru akan diteruskan dengan memahami ketidakupayaan dan mempertimbangkan kehendak John dan demi masa depan John.

                          Adlerians juga menggunakan konsep orientasi semula untuk mencadangkan bahawa kebanyakan keluarga semata-mata perlu disalurkan ke arah jalan yang lebih berguna. Dalam situasi yang jarang berlaku di mana keluarga seolah-olah memerlukan penyusunan semula, Adlerian akan berusaha untuk membantu ibu bapa menjadi pemimpin yang berkesan keluarga, bekerja dengan kerjasama antara satu sama lain untuk kebajikan kanak-kanak. Orientasi semula Keluarga memerlukan pemahaman tentang keperluan asas dan tujuan sistem, serta individu dalam sistem. Keperluan pertama adalah keselamatan dan galakan. Prihatin tentang kebajikan keluarga adalah asas bagi memenuhi keperluan ini. Rakyat dan sistem membesar, menyesuaikan diri dan berubah apabila kekuatan dihargai dan individu yang terlibat mempunyai iman di antara satu sama lain, boleh memilih antara pilihan, dan merealisasikan harapan mereka untuk kebahagiaan. Reframing dan menormalkan pengalaman keluarga adalah dua campur tangan yang menyokong pembangunan harapan.
                          Keluarga boleh menukar interaksi berfungsi apabila walaupun seseorang mampu untuk menjauhkan diri dari corak, berulang-ulang negatif. Secara umum, Adlerians percaya ibu bapa lebih cenderung untuk memisahkan apabila mereka memahami matlamat silap salah laku anak-anak mereka dan mungkin walaupun mereka tersilap matlamat sendiri berhubung untuk meningkatkan kanak-kanak.

5.0                     PANDANGAN ANDA TERHADAP TEORI DAN TEKNIK

Berdasarkan teori Alderian, kami dapat lihat bahawa terapi Adlerian ini sangat sesuai dengan budaya dan gaya hidup masyarakat Afrika-Amerika. Teori ini juga sesuai dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh keluarga Smith. Jika dilihat kepada konsep dan prinsip teori Adlerian, didapati yang usaha ke arah kesempurnaan merupakan satu daripada matlamat seseorang individu itu. Kerana itulah kami rasakan yang teori ini sentiasa memberikan penerangan yang seseorang individu itu mampu untuk mencapai kesempurnaan dalam erti kata yang lain berusaha kearah superioriti, ini bertepatan dengan sikap John yang sebenarnya cuba mencapai superioriti walaupun diabaikan oleh ibu dan bapanya..
                          Selain itu, terdapat beberapa perkara lain di dalam terapi Adlerian yang kami rasakan sesuai untuk membantu individu yang bermasalah di dalam keluarga ini iaitu dari segi gaya hidup kerana teori ini melihat gaya hidup boleh mempengaruhi seseorang individu dan minat sosial juga mempengaruhi tingkah laku ahli keluarga Afrika-Amerika ini terutamanya John, dan hanya bergantung kepada diri individu sahaja samaada mahu mengikut yang negatif mahupun yang positif.
                          Pendekatan yang digunakan oleh terapi adlerian di dalam teori ini juga dapat memberi peluang kepada kaunselor kebebasan dalam bekerja dengan klien. Iaitu kaunselor tidak terikat untuk menggunakan prosedur tertentu sahaja, kerana di dalam teori Adler boleh menggunakan penilaian klinikal dalam mengaplikasi apa-apa juga teknik yang terbaik untuk klien.
                          Dari segi teknik pula, kami dapati tekniknya tidak tertumpu kepada satu teknik sahaja, iaitu ianya memberikan kebebasan untuk ahli terapi untuk menggunakan teknik yang dirasakan sesuai namun masih berdasarkan teknik-teknik yang dilakukan oleh Adler sendiri. Teknik-teknik yang digunakan juga tidak berat sebelah dan memberi penekanan kepada semua aspek dan untuk menuju ke arah celik akal klien. Ini adalah semasa John berjumpa dengan ahli terapi dan John menunjukkan kesedaran tentang penjagaan, kerisauan dan kebimbangan untuk dirinya oleh ahli keluarganya.
                          Selain itu, teknik orientasi yang di tekankan di dalam keluarga juga tidak tertumpukan kepada seorang sahaja ahli di dalam keluarga, tetapi kepada anak-anak, dan ibu bapa iaitu terapi diberikan kepada ibu dan bapa serta anak-anak mereka. Corak interaksi keluarga juga ditekankan dan kerjasama dan interaksi yang baik antara anak dan ibu serta bapa dilihat dapat membantu ahli keluarga yang bermasalah. Contohnya masalah John yang bercakap menggunakan ayat yang tidak baik boleh diperbaiki dengan komunikasi yang baik antara ibu dan bapanya serta adik-adiknya.
                          Manakala teknik ingatan awal pula membantu klien untuk mengimbas kembali peristiwa-peristiwa yang menyebabkan masalah kepada anak tersebut. Ini dapat membantu ahli terapi dalam mengenalpasti punca sebenar kepada masalah yang melibatkan individu tersebut.
                          Kepentingan bersosial dengan masyarakat juga sedikit sebanyak dapat membantu kesejahteraan sesebuah keluarga kerana amat penting kehidupan bersosial dengan masyarakat supaya tidak dipandang buruk dari kaca masyarakat. Selain itu kami dapati teknik mengingat ingatan awal adalah sangat baik kerana semua emosi dan masalah yang sudah lepas boleh diluahkan dan tidak dipendam, jadi klien mungkin akan rasa selesa.
                          Oleh itu, kami berpendapat yang teori dan teknik yang digunakan dalam terapi Adleran ini boleh digunakan dan sesuai dengan budaya keluarga Afrika-Amerika. Berdasarkan kes keluarga Smith juga, ahli terapi mampu menggunakan teknik-teknik tersebut dengan baik dan mengikut turutan yang sepatutnya sehingga kepada tamat rawatan.

6.0                     KESESUAIAN DALAM BUDAYA

Pada pandangan kami, kesesuaian terapi keluarga Adlerian kepada masyarakat di Malaysia yang pelbagai etnik, budaya,  kepercayaan,  adalah kurang sesuai kerana idea yang dikemukakan oleh Adler adalah terlalu idealistik memandangkan realiti dalam sesebuah kehidupan adalah tidak semuanya terdorong kearah positif sahaja.

                          Malah tidak semua manusia itu adalah baik dan optimis. Lagipun, Adler turut gagal menjelaskan perkaitan yang berlaku antara masyarakat dan seseorang individu yang mana membawa individu terbabit kepada memperolehi minat sosial. Tambahan pula, teori Adler tidak dihuraikan secara terperinci tentang hubungan satu prinsip dengan prinsip yang lain. Ia dipercayai memerlukan kepada kajian rintis semasa untuk mengkaji semula fakta yang dikemukakan Adler.       Oleh itu terapi keluarga Adler ini perlu dikaji semula dan dengan terperinci oleh pengkaji-pengkaji atau pakar-pakar yang mahir dalam pengkajian teori-teori supaya ia dapat diguna pakaikan dalam  masyarakat di negara ini.
                          Sebagai contoh lagi, ahli terapi keluarga Adlerian cenderung untuk menumpukan kepada kerjasama dan nilai-nilai sosial berorientasikan berbanding nilai kompetitif dan individualistik. Tetapi di Malaysia masyarakatnya lebih mementingkan kerjasama antara masyarakat dan kaum tidak mengira agama dan bangsa.  Hal ini menampakkan bahawa terapi keluarga Adlerian tidak sesuai digunapakai dengan budaya orang atau masyarakat di negara Malaysia ini.
                          Kami juga berpendapat yang di dalam sistem kekeluargaan masyarakat di Malaysia sendiri, hanya sedikit sahaja sikap berat sebelah terhadap anak-anak kerana semua ahli keluarga memainkan peranan masing-masing dengan sikap bertolak ansur, berkerjasama dan bersedia berkongsi pandangan dan pendapat jika terdapat sebarang masalah di dalam keluarga tersebut. Biasanya anak sulung memainkan peranan penting dalam menjaga adik-adiknya dan sikap hormat menghormati antara yang tua dan yang muda amat dititik beratkan tidak mengira agama mahupun kaum.
                          Jadi terapi ini kurang sesuai dilakukan pada masyarakat di Malaysia, namun  masih boleh diguna pakai berdasarkan kepada konsepnya kerana terapi ini memberi tumpuan kepada minat sosial individu dan tingkah laku yang bermakna. Pedekatan ini bersifat menyeluruh apabila semua aspek individu iaitu pemikiran, perasaan dan tingkah laku diambil kira. Ia adalah pendekatan yang logik dan mudah difahami serta dapat digunakan dalam pelbagai populasi yang berbeza tanpa mengira gaya hidup dan perbezaan yang terlibat. Secara amnya di Malaysia, terapi ini juga sesuai digunakan oleh ahli terapi di Malaysia bagi membantu keluarga di Malaysia. Namun terapi ini adalah lebih sesuai dengan masyarakat Afrika-Amerika, kerana ianya sesuai berdasarkan budaya masyarakat Afrika-Amerika itu sendiri.

7.0                     KESIMPULAN

Ahli terapi  Afrika-Amerika mendapati bahawa dirinya mempunyai keupayaan untuk berhubung dengan keluarga Afrika-Amerika iaitu melalui pemahamannya tentang sejauhmana sejarah mereka mempengaruhi setiap aspek kehidupan mereka dan kehidupan setiap ahli keluarga. Dengan orientasi teori yang berasaskan prinsip Adlerian, pengkaji mengakui kepentingan galakan dalam kehidupan keluarga Afrika-Amerika, terutama yang datang dari  sebuah  masyarakat di  Amerika yang mempunyai kekurangan dari segi keyakinan. Penggunaan taksiran gaya hidup yang membolehkan terapi untuk mengenal pasti dan menekankan kekuatan keluarga dalam kedudukan sosioekonomi, interaksi di dalam keluarga, dan pengalaman sosialisasi, prinsip Adlerian menyediakan terapi untuk keluarga Afrika-Amerika dalam keadaan persekitaran mereka sendiri dengan bahasa sendiri budaya, tradisi, dan nilai-nilai.

Terapi keluarga mestilah bersedia untuk meluaskan konteks terapi untuk memasukkan pengaruh sosial, keadaan politik, sosioekonomi, dan lain-lain yang lebih luas persekitaran (Hines & Boyd-Franklin, 1996; Parham, 2002), prinsip Adlerian memberi gambaran kaunselor untuk memahami Afrika pelanggan Amerika dan keluarga mereka melalui pertimbangan sejarah peribadi dan budaya keluarga dan menyediakan satu pendekatan yang berdaya maju untuk kaunseling ini penduduk yang pelbagai

Secara keseluruhannya, pendekatan Adler ini memberi peluang yang bebas kepada kaunselor dalam bekerja dengan klien. Kaunselor tidak terikat untuk menggunakan prosedur tertentu sahaja iaitu lebih fleksibel dan sebaliknya ia boleh menggunakan penilaian klinikal dalam mengaplikasi apa-apa jua teknik yang terbaik untuk klien. Dengan menggunakan terapi Adler juga berjaya menunjukkan bahawa manusialah yang menentukan nasibnya sendiri dan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pilihan yang dibuat. Prinsip Adler yang menolak konsep universaliti antara manusia harus dilihat secara positif dan mendalam.  Bagi pengkaji, Adler berjaya mengumpulkan satu idea yang rasional melaui prinsip manusia itu unik. Maka, apabila manusia sedar diri setiap daripada mereka adalah unik.

Berdasarkan kepada kes keluarga Smith sendiri kita dapat lihat yang John sebenarnya mampu berfikiran lebih positif dan diakhirnya dia mendapat celik akal. Ia adalah disebabkan setiap manusia adalah berbeza dari segi persepsi dan tindakan. Secara tidak langsung manusia akan menghormati pendirian orang lain sepertimana orang lain turut menerima kehadirannya dalam masyarakat. Selain itu, manusia turut menyedari akan kepentingan melihat pandangan seseorang itu dari kaca mata mereka dan bukannya membuat suatu spekulasi yang penuh prasangka. Ini tegas dinyatakan oleh Adler kerana baginya manusia itu adalah unik.
Terima Kasih Kerana Sudi Membaca,Sila Berikan Komen Serta LIKE (:

2 comments:

 
Template Edited By H Nurani's Sketch ♥ All Rights Reserved © 18 Sept 2013